işgüç

Tebliğ Adı: Turkish Lodging Sector Employees’ Job Satisfaction And Intention To Leave

Yazarlar:
Sayım Yorgun, Gözde Yılmaz, Aşkın Keser
Tarih:
8-9 November 2007
Seminer/Kongre Adı:
Second International Scientific Conference on ‘Changes in Social and Business Environment
Şehir/Ülke:
Paneveyz - Litvanya
Yayın Türü:
Uluslararası Tebliğ
Özet: