işgüç

Tebliğ Adı: Örgütsel Adalet ve Extra Rol Davranışları İlişkisi

Yazarlar:
Senay YÜRÜR, Aşkın KESER, Cengiz MENGENCİ
Tarih:
15-16 Kasım 2013
Seminer/Kongre Adı:
1. Örgütsel Davranış Kongresi
Şehir/Ülke:
Sakarya
Yayın Türü:
Ulusal Tebliğ
Özet: