işgüç

Makale Adı: Tükenmişlik Sendromu

Yazarlar:
Aşkın Keser
Yayın Yılı:
2009
Yayın Yeri:
İçinde Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar
Diğer Bilgiler:
Editör: Aşkın Keser-Gözde Yılmaz-Senay Yürür, Umuttepe Yayınevi
Yayın Türü:
Kitapta Yayınlanan Makale
Özet: