işgüç

Makale Adı: Küreselleşme Sürecinin Sendikal Hareket Üzerindeki Etkisi

Yazarlar:
Aşkın Keser
Yayın Yılı:
1999
Yayın Yeri:
Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi
Diğer Bilgiler:
Cilt 17. Sayı: 3-4.Yaz Dönemi Ağustos
Yayın Türü:
Ulusal Dergide Yayınlanan Makale
Özet: