işgüç

Makale Adı: İşe Bağlı Gerginlik ile İş Tatmini İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü

Yazarlar:
Yrd.Doç.Dr.Senay Yürür, Doç.Dr.Aşkın Keser
Yayın Yılı:
2011
Yayın Yeri:
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
Diğer Bilgiler:
65-4, 165-194
Yayın Türü:
SSCI Kapsamında Olmayan Uluslararası Dergide Yayınlanan Makale
Özet: