işgüç

Makale Adı: Çalışma Yaşamı İle Yaşam Doyumu İlişkisine Teorik Bakış

Yazarlar:
Aşkın Keser
Yayın Yılı:
2005
Yayın Yeri:
İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı)
Diğer Bilgiler:
İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, Cilt: 55, Sayı: 1
Yayın Türü:
Ulusal Dergide Yayınlanan Makale
Özet: