işgüç

Makale Adı: Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi ile İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması

Yazarlar:
Aşkın Keser
Yayın Yılı:
2010
Yayın Yeri:
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Diğer Bilgiler:
Sayı:11
Yayın Türü:
Ulusal Dergide Yayınlanan Makale
Özet: