Notice: Undefined index: wp_db_temp_dir in /home/isguc/domains/askinkeser.com/public_html/wp-content/plugins/wp-db-backup/wp-db-backup.php on line 112
ÇALIŞMA YAŞAMINDA DAVRANIŞ: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | Prof. Dr. Aşkın KESER
işgüç

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/isguc/domains/askinkeser.com/public_html/wp-content/themes/bsinternet/single.php on line 84
ÇALIŞMA YAŞAMINDA DAVRANIŞ: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Yayınevi: Nobel Yayınevi
Yıl: 2005
ISBN: 9789755918013

Doğru yetkinlik ve beceri ile donanmış çalışanları örgüte çekmek, örgütte kalmalarını sağlamak ve motive etmek örgütler için iş dünyasında başarılı ya da başarısız olmanın önemli belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. Sadece zihinsel ve fiziksel emeğini değil, duygularını, kişiliğini, geçmiş deneyimlerini, sorunlarını da işine getiren çalışanların örgütsel amaçlar doğrultusunda ve kendisinden beklendiği şekilde davranması oldukça karmaşık süreçleri içeren bir sonuçtur. Bu nedenle örgütteki çalışan davranışları hakkında daha fazla şey bilmek, nedenlerini anlamak ve muhtemel sonuçlarını öngörebilmek örgütlere önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır.

İnsanlar çalışma yaşamında nasıl daha etkin olurlar? İşyerinde neden bu şekilde davranırlar? İnsanları daha fazla nasıl motive edebiliriz? Çalışanların tatmin olmasında yöneticilerin rolü nedir? Örgüt-kişi uyumu nasıl sağlanabilir? gibi pek çok soru, çalışma yaşamında insan davranışlarını çeşitli yönleriyle derlediğimiz bu kitabın temel sorularını oluşturmaktadır. Kitabın, bu konuda eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine kaynak oluşturmasının yanı sıra, çalışma yaşamı içindeki uygulayıcılara da yön gösterici olması amaçlanmıştır.