işgüç

İŞ’TE MUTLULUK ANKETİ

20 Aralık 2015
Türkiye genelinde çalışanların İşteki Mutluluklarını ölçen  anket çalışması yapıyorum.  Anket herhangi bir işletmeye ilişkin bilgi almayı hedeflememektedir.  Anketin doldurulması sadece 1 dakika (ya da daha az) sürmektedir.
Anketin sonuçları tamamen bilimsel amaçla değerlendirmeye alınacaktır. Ankete katılımın fazla olması sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini arttıracaktır. Anketi çalışma hayatında yer alan tüm tanıdıklarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.
Anketin son yapılma tarihi 15 Ocak 2016.
 İlginize, katkınıza ve desteğinize  teşekür ederim.
SaygılarımlaAdsız