işgüç

Makale Adı: İşte Mutluluk Araştırması

Yazarlar:
Aşkın KESER
Yayın Yılı:
2018
Yayın Yeri:
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi
Diğer Bilgiler:
14/1
Yayın Türü:
SSCI Kapsamında Olmayan Uluslararası Dergide Yayınlanan Makale
Özet:

Mutluluk, bireylerin pozitif duygu durumlarını yansıtan bir kavramdır. Bu kavramın bireyin günlük aktiviteleri arasında önemli bir yer tutan iş yaşamında da önemli bir karşılığı bulunmaktadır. İş yaşamında mutluluk bireyin sağlığı, iyilik hali ve psikoloji olmak üzere pek çok yönden etkili olmaktadır. Bu nedenle işte mutluluğun araştırılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada alan yazında mutluluğu ölçmek için kullanılan iyilik hali, iş tatmini gibi ölçeklerin aksine tek bir soru ile bireylerin mutluluğu ölçülmek istenmiştir. Araştırma, Türkiye genelinden 3978 katılımcıların yer aldığı (74 farklı şehirden) araştırmanın sonuçlarına dayanmaktadır. İnternet ortamında ve işyerlerinde olmak üzere, iki ayrı platformda uygulanan araştırmada, anket yöntemi kullanılmıştır. Anket değerlendirildiğinde katılımcıların üç grupta toplandığı görülmüştür. Mavi yaka, beyaz yaka ve akademisyenler. Araştırmanın kolayda örneklem yöntemi ile gerçekleştirilmesi ve işteki mutluluğun ölçeğe dayandırılmaması çalışmanın kısıtları arasında belirtilebilir.